4 Tips bij

Klachten door de eikenprocessie rups.

De processierups;
Eén van de grootste gespreksonderwerpen van de zomermaanden in 2019. Duizenden mensen hebben wegens jeukklachten en huiduitslag vorig jaar de huisarts bezocht. Jaarlijks neemt de overlast en aantal meldingen toe; de verwachting voor 2020 is niet anders. Hoe kunnen we ons maximaal voorbereiden wanneer de processierupsen weer massaal uit hun eitjes kruipen?

De processierups
De processierups gaat in de nacht op zoek naar voedsel; eikenbladeren. Dat verklaart het eerste stuk van de naam van de rups. Dit doen zij in processie achter elkaar aan, wat logischerwijs de rest van de naam uitlegt. Oorspronkelijk komt de rups uit Midden-Europa maar is steeds meer naar het noorden aan het verplaatsen. De zomereik is de voornaamste boom waar de rupsjes leven. Echter komen ze ook voor in bomen als de beuk, berk of andere eikenboomsoorten.

Processierups huiduitslag
Processierups Uitslag
Een volgroeide rups bezit tot wel 700.000 microscopisch kleine brandharen. Deze brandharen worden door de rupsen als verdediging gebruikt bij bedreigingen. De brandharen, pijlvormig met weerhaken, kunnen gemakkelijk de oppervlakkige lagen van de huid, ogen en bovenste luchtwegen binnendringen. De meest voorkomende klachten zijn dan ook jeuk, huiduitslag en benauwdheid. Normaal gesproken gaan de klachten na twee weken automatisch weer weg. Als de klachten erger worden of gelijk blijven is het raadzaam een huisarts te bezoeken.

Wanneer is de processierups actief?
In de maanden mei t/m juli horen (en soms ervaren) we het meeste van de processierups. Toch hoor je ook vaak dat men per ongeluk op een oud nest stuit waar nog actieve brandharen in aanwezig zijn. De klachten zijn dan even erg als in de zomerperiode. Brandharen in oude nesten kunnen nog 6 tot 8 jaar intact blijven en dus klachten geven.

De diverse stadia van de processierups zijn:

1. Ei. In augustus worden de eitjes in de eikenbomen gelegd door de nachtvlinder. Dit is waar de eitjes overwinteren.

2. Jonge rups. Omstreeks april (afhankelijk van weersomstandigheden) komen de rupsen uit de eitjes.

3. Volgroeide rups. Omstreeks juni, na een vijftal keer te hebben verveld, is de rups volgroeid.

4. Pop. De rupsjes verpoppen rond eind juni tot vlinder.

5. Vlinder. De vrouwtjes zetten hun eitjes af om alles weer overnieuw te laten beginnen.

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen, maar mocht je toch last krijgen.

De beste 4 tips tegen processierups staan hierboven in de video vermeld.