CONTRA INDICATIES

In het belang van je eigen gezondheid mogen/zullen wij jou bij de volgende aandoeningen niet masseren:
Koorts
Extreme vermoeidheid of uitputting
Besmettelijke huidziekten
Infectieziekten zoals griep of ernstige verkoudheid
Steenpuist (vanwege het grote besmettings- en uitbreidingsgevaar)
Onder invloed zijn van alcohol of andere drugs
Zeer slechte algemene gezondheidstoestand
Algemeen onwel zijn:
– (nachtelijk) onverklaarbaar transpireren
– onverklaarbaar gewichtsverlies
– onverklaarbare vermoeidheid
– duizeligheid
Overige onbekende pathologische afwijkingen

Je mag niet op bepaalde lichaamsdelen gemasseerd worden als er sprake is van:
Ontstekingen
Traumata (bijv. open wond of recentelijke botbreuk)
Vaataandoeningen
– Trombose
– Arteriosclerose
Zwangerschap*
We zullen bij de massage rekening houden met de keuze en de kracht van de handgrepen indien er bij jou sprake is van:
Overgevoeligheidsreacties
Lichte vaataandoeningen
Verhoogde bloeddruk
Niet besmettelijke huidziekten
Spataders
Acuut trauma
Ontstekingen (tenzij deze gepaard gaan met koorts)
Verdikkingen, waarbij men twijfelt aan de oorzaak
Ernstige vaatziekten

We masseren met aangepaste druk indien er sprake is van:
Hoge en/ of lage bloeddruk
Hartafwijkingen
Maag en darm zweren
Medicijn gebruik (raadpleeg altijd eerst een arts)
– Bloedverdunners
– Slaapmiddelen

We masseren met aangepaste druk op specifieke lichaamsdelen indien er sprake is van:
Niet besmettelijke huidaandoening
Zwangerschap*
Menstruatie
Spataderen
Buikmassage na een maaltijd

*Disclaimer:

Vraag bij zwangerschap even advies aan de verloskundige, soms wordt massage tijdens de eerste 13 weken ontraden.
Wanneer je onder behandeling bent van een arts en/ of (fysio)therapeut of je gebruik maakt van medicijnen, adviseren wij altijd eerst met de behandelend arts te overleggen of een massage wel wenselijk is.
Wij zijn nimmer verantwoordelijk voor enige medische gevolgen indien een contra-indicatie verzwegen is, danwel een medische klacht of medisch product bezwaarlijk kan zijn voor een massage.