Wat is een Stoelmassage?

Stoelmassages door Totaliz bij jou bedrijf

Stoelmassage is een effectieve drukpuntmassage van hoofd, rug, nek, schouders, armen en handen. De stoelmassage ontspant die spieren die het meest te lijden hebben van werkstress of van een verkeerde werkhouding. Stoelmassages worden op locatie toegepast, met behulp van een speciaal ontwikkelde massagestoel. Een behandeling duurt 15 minuten en de cliënt houdt gewoon zijn kleren aan. Na afloop van de stoelmassage voelen cliënten zich ontspannen en helder, en kan met hernieuwde energie het werk worden hervat.

Een stoelmassage kan vrijwel overal worden uitgevoerd. Het enige wat nodig is, is een goed verwarmde ruimte om een speciale massagestoel neer te zetten. Een stoelmassage is laagdrempelig en eenvoudig in te plannen. De normale werkzaamheden worden verzorgd door ervaren stoelmassage.

De algemene effecten van regelmatige stoelmassages

De bloedcirculatie wordt gestimuleerd. De stoelmassages werken ontspannend, verkwikkend en stressverlagend. Rsi-klachten verminderen, de concentratie verbetert en het bevordert de mobiliteit. Stoelmassages zijn een zinvol onderdeel van het arbo-beleid van uw organisatie.

Wat betekent stoelmassage voor u als werkgever

Bespaar (en verdien)
Een zieke werknemer kost minimaal 250 euro per dag (ArboNed). Sinds de invoering van stoelmassages bij de Belastingdienst in Den Haag is het ziekteverzuim van 12% naar 8% gedaald. (bron: Volkskrant 2002.)
Toeval of niet? Wat zou een daling van 4% in het ziekteverzuim ú kunnen opleveren?

In tijden van toenemende werkdruk is het prettig en soms zelfs noodzakelijk even pas op de plaats te maken. Via stoelmassages geeft u uw werknemer de mogelijkheid om te ontspannen en te reactiveren, waardoor de werkstress zal verminderen en de werkhouding zal verbeteren. door de positieve mentale en fysieke effecten van regelmatige stoelmassages bestaat er een grote kans dat het ziekteverzuim onder uw personeel vermindert en de productiviteit binnen uw organisatie wordt verhoogd.

Met het aanbieden van stoelmassages voldoet u voor een groot deel aan de gestelde eisen binnen de arbo-wet en de wet poortwachter.

Fiscaal aantrekkelijk

Stoelmassages worden door de belastingdienst als een vrije verstrekking beschouwd en zijn aftrekbaar van de belasting, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan;

 • De stoelmassages zijn opgenomen in het arboplan van de betreffende organisatie en maken daar in redelijkheid deel van uit.
 • De stoelmassages vinden plaats tijdens werktijd
 • De werknemers is geen eigen bijdrage verschuldigd voor de stoelmassages
 • Er is geen aanmerkelijke privé- besparing van de werknemer

Tevens kan de in rekening gebrachte btw in mindering worden gebracht op de omzetbelasting. binnen gemeenten en provincies die geen btw afdragen kan een beroep worden gedaan op het btw- compensatiefonds dat per 1 januari 2015 in werking is getreden. Op de website van het ministerie van financiën is uitgebreide informatie hierover te vinden inclusief een btw- teruggaafformulier.

Overige diensten

Tevreden stoelmassage klant

Denkt u ook eens aan de mogelijkheid om tijdens een beursdeelname een stoelmassage behandeling te ondergaan. als u ons inhuurt, komen wij graag bij uw stand langs om tijdens een drukke beursdag voor uw klanten of uw personeel een verkwikkende massage te verzorgen. ook leveren wij stoelmassage cadeaubonnen, een origineel geschenk voor uw personeel of voor uw relaties.

Pilot stoelmassage

Vindt u een eenmalige stoelmassage te weinig, maar een langdurige opdracht vooralsnog te veel? Dan is een pilot stoelmassage een mooie tussenoplossing. Dan komen wij bij u langs voor een beperkte periode – bij voorkeur drie maanden. In deze periode krijgen uw medewerkers op regelmatige basis, meestal 1 x per  week, een stoelmassage.

Natuurlijk mag u gedurende deze pilotperiode van ons dezelfde kwaliteit en begeleiding verwachten als bij een langdurige opdracht.

Mocht u meer informatie willen dan kunnen wij  twee weken voor het einde van de pilot – in samenwerking met u – een enquête houden. Deze biedt u inzicht in het effect van stoelmassage op het mentale en fysieke welzijn van uw medewerkers.

Zij gingen u voor

 • Regus
 • gemeente apeldoorn
 • international assets, baarn
 • centraal beheer achmea, apeldoorn
 • gemeentebelangen, zwolle
 • rabobank, apeldoorn
 • ns, zwolle
 • management support, utrecht
 • secretaresse beurs, utrecht
 • regionaal ondernemerscongres, apeldoorn

Mail ons